UPS BatteriesBAT-6V4.5AH

BAT-6V4.5AH

Akumulator żelowy, uniwersalny dla UPS 6V/4.5AH

Details
BAT-12V4.5AH

BAT-12V4.5AH

Akumulator żelowy, uniwersalny dla UPS 12V/4.5AH

Details
BAT-12V5AH

BAT-12V5AH

Akumulator żelowy, uniwersalny dla UPS 12V/5AH

Details
BAT-12V7AH

BAT-12V7AH

Akumulator żelowy, uniwersalny dla UPS 12V/7AH

Details
BAT-12V7.5AH

BAT-12V7.5AH

Akumulator żelowy, uniwersalny dla UPS 12V/7.5AH

Details
BAT-12V9AH

BAT-12V9AH

Akumulator żelowy, uniwersalny dla UPS 12V/9AH

Details
BAT-12V12AH

BAT-12V12AH

Akumulator żelowy, uniwersalny dla UPS 12V/12AH

Details
BAT-12V17AH/4

BAT-12V17AH/4

Akumulator żelowy, uniwersalny dla UPS 12V/17AH

Details