Διεύθυνση & Επικοινωνία
Email Υποστήριξης helpdesk@gembird.nl (Monday to Friday from 9:00 AM to 5:00 PM (NL time) excluding holidays)


Γραφείο στην Ευρώπη: Gembird Europe B.V. Διεύθυνση:Wittevrouwen 56, 1358 CD, Almere Haven, Ολλανδία

Tel:+31-(0)36-5211588
Fax: +31-(0)36-5347835

Διεύθυνση Email για γενικές Πληροφορίες : postmaster@gmb.nl

Internet:www.gmb.nl / www.gembird.eu